ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HECZNAROWICACH 

              godlo


Plan lekcji na rok szkolny 2017/2018 znajduje się w zakładce DLA RODZICÓW.


Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Hecznarowicach poszukuje asystenta nauczyciela w oddziale przedszkolnym, legitymującego się dyplomem ukończenia pedagogiki specjalnej lub oligofrenopedagogiki.


REFORMA OŚWIATY - DOBRA SZKOŁA:http://reformaedukacji.men.gov.pl/


Zapraszamy na stronę internetową Przedszkola Publicznego w Hecznarowicach -----> TUTAJszkola